FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at skabe et fællesskab for borgere, der er aktive med tegning, akvarelmaling, akryl/oliemaling samt grafik.

EMAIL ADRESSER

Foreningens email:

azurmalerinfo@gmail.com

Mails til webmaster:

azurmalerweb@gmail.com

AZURMALERNE PÅ FACEBOOK

KONTINGENT

Kontingentet er 250,-kr om året
Sættes ind på kontonummeret lige nedenunder.

KONTONUMMER

Reg: 2413  Konto: 6270 911 577

Husk at skive hvem det er der betaler

 

BESTYRELSE

Du kan kontakte 

bestyrelsens medlemmer

pr mail eller telefonisk

Marianne Warholm, formand:

marianne@warholm.dk

tlf. 51 92 23 02

  

Lillian Nilsson; kasserer:

lillian@len-art.dk

tlf. 20 24 21 30

 

Jette Skovbjerg:

jette.skovbjerg@gmail.com

tlf. 61 65 46 51

 

Per Lehmann, webmeister:

azurmalerweb@gmail.com

tlf. 60 82 68 61

Kirsten Sørensen:

kirsten@hirse.net

tlf. 25 63 15 63

 

Birgit Gertsen, suppleant:

birgit-gertsen@mail.tele.dk

tlf. 40 41 70 40

 

Ib Lander suppleant:

iblandex@gmail.com

tlf. 50 49 56 02

CVR NUMMER

29718253

OPTAGELSE

Der er optagelsesmøde to gange årligt hos Azurmalerne. Hvis du bor i Furesø Kommune, har beskæftiget dig med maleri og ser en værdi i at indgå i et aktivt socialt fællesskab i vores forening Azurmalerne, er det måske noget for dig at være en del af os.

For at blive medlem skal du ringe eller skrive til formanden Marianne Warholm for at høre nærmere om optagelse.

 

 

UDSTILLINGS-PROCEDURE

Kultur Kalenderen
Aflever to billeder og en kort beskrivelse i jpg-fil format til Liselotte Dyhr, Kulturhuset,
mail: lidy@furesoe.dk med henblik på optagelse i kulturhusets folder.
Materialet skal afleveres 8 måneder før udstillingen.

Kulturnaut
Ønskes udstillingen annonceret på Kulturnaut, gøres det på:
https://www.kultunaut.dk/

Farum Kulturhus’ hjemmeside
2-10 repræsentative og skarpe billeder i høj kvalitet (minimum 100 kb), Billederne skal
være JPG-format.
Aflever en kort tekst, 8-12 linjer om den eller de kunstnere der udstiller, fx hvilke
medier du arbejder med og hvad der inspirerer dig.
Der er mulighed for at komme på Kulturhusets tv-skærm hvis billedformatet har en høj
opløsning. Se http://www.farumkulturhus.dk/

Plakater
Opsætning af plakater (A3 eller A4 format) 2 uger før fernisering. Plakaterne skal
indeholde oplysning om dato og tid for fernisering, samt dato for afslutning af
udstillingen. 
Plakaten sendes til Bjørn i Fontænehuset, Ballerupvej 29 trykkeriet@fh3500.dk og til vores hjemmeside azurmalerweb@gmail.com. Derudover bedes du/I lægge en ekstra i atelieret til vores scrapbog og ellers bestemmer du/I selv, hvor den skal sættes op.

Presse
Du sørger selv for invitationer samt kontakt til pressen (husk at nævne Azurmalerne).
Med hensyn til Furesø Avis: Skriv til jens.b.thomsen@sn.dk og
vedlæg billeder i jpg-fil samt pressemeddelelse. Avisens deadline: færdig
materiale fredag kl 10.00.
Frederiksborg Amtsavis er også en relevant mulighed. Skriv til: furesoe@sn.dk

Ophængning
Aftal senest en måned før med en fra bestyrelsen, hvem der derfra deltager i
ophængningen, samt hvem der skal åbne udstillingen.
Navne på deltagerne i udstillingen kan ikke ændres efter kulturkataloget er udkommet.
Praktiske ting aftales med pedellen i Kulturhuset – spørg efter ham i receptionen.

Prisliste
Prisliste med navn og telefonnummer skal ligge i udstillingslokalet eller priser på hvert
billede. Lige efter ophængning afleveres udstillingsliste med priser til kulturhuset af
hensyn til forsikring af billederne.
Listen ligger i den blå mappe på skabet under opslagstavlen i atelieret. Eller kan printes ud her: Udstillingsliste

Fernisering
Azurmalerne giver kr. 250,- til dækning af udgifter i forbindelse med ferniseringen.
Sørg selv for glas, drikkevarer og lignende og husk et bord (pedellen).
Lav aftale med den pågældende, der skal holde talen ved ferniseringen.

Salg
Når du sælger et billede, hvad skal der så ske? Se nedenunder.

September 2019

SALGSPROCEDURE

Salg af værker aftales direkte mellem kunstner og køber. Foreningen Azurmalerne er
alene involveret gennem opsætning af udstillingen i Fløjgalleriet. Gebyret på de 25%
indbetaler kunstneren til foreningskonto. Af de 25% går 15% til Kulturhuset, som
afregnes en gang om året.

Salgsprocedure:
1. Dig, der udstiller, udfylder et fortrykt visitkort indeholdende: navn, tlf.nr.,
mailadresse, pris og evt. titel og sætter det op ved siden af billedet, så
interesserede købere kan kontakte dig. Visitkortene ligger i atelieret.
2. Betaling og afhentning aftales direkte mellem kunstneren og køberen.
3. Betalingen kan ske via mobilepay eller der kan laves en kontrakt om betaling til
din egen konto. Vi anbefaler, at du får betaling/depositum inden, der sættes
rød prik ved værket.
4. Husk at få sat en rød prik ved værket og på den kopi af udstillingslisten, som
ligger i atelieret.
5. Kunstneren indbetaler udstillingsgebyr på 25% til foreningskontoen:
6270 911577

 

Billag

Købskontrakt udfyldes ved salg, når du kommunikerer med køber ansigt til ansigt. Købskontrakt til udprinte klik her: KØBSKONTRAKT
Hvis det sker via e-mail behøver du ikke lave en købskontrakt.

Bilaget ligger også i den blå mappe på skabet under opslagstavlen i atelieret.

Juni 2020

VEDTÆGTER

Klik her: §§§