FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at skabe et fællesskab for borgere, der er aktive med tegning, akvarelmaling, akryl/oliemaling samt grafik.

EMAIL ADRESSER

Foreningens email:

azurmalerinfo@gmail.com

Mails til webmaster:

azurmalerweb@gmail.com

AZURMALERNE PÅ FACEBOOK

KONTINGENT

Kontingentet er 300,-kr om året for Furesøborgere, 350,- for medlemmer fra andre kommuner.
Sættes ind på kontonummeret lige nedenunder.

KONTONUMMER

Danske Bank
Reg: 9570  Konto: 001331 0521
Husk at skive hvem det er der betaler

BESTYRELSE

Du kan kontakte 

bestyrelsens medlemmer

pr mail eller telefonisk

Marianne Warholm, formand:

marianne@warholm.dk

tlf. 51 92 23 02

  

Lillian Nilsson; kasserer:

lillian@len-art.dk

tlf. 20 24 21 30

 

Kirsten Sørensen:

kirsten@hirse.net

tlf. 25 63 15 63

 

Per Lehmann, webmeister:

azurmalerweb@gmail.com

tlf. 60 82 68 61

Ib Lander :

iblandex@gmail.com

tlf. 50 49 56 02

 

Helle Falkenberg, suppleant:

hellefalk64@gmail.com

tlf. 50 86 85 00

 

Lise Hellemann, suppleant:

lise.hellemann@gmail.com

tlf. 23 81 15 59

CVR NUMMER

29718253

OPTAGELSE

Optagelse i foreningen Azurmalerne

Fra marts 2022 er der løbende optagelse hos Azurmalerne. Hvis du har beskæftiget dig med maleri gennem nogle år og ser en værdi i at indgå i et aktivt og socialt fællesskab i vores forening med atelier og faste udstillinger i Fløjgalleriet, Farum Kulturhus, så sender du en mail til formanden, der fastsætter møde for information i vores atelier ved tre henvendelser.UDSTILLINGS-PROCEDURE

Udstillingsprocedure:
Offentliggørelse af malerier ved udstillingerne i Fløjgalleriet.

Hvis du ønsker at komme på plakaten og i Farum Kulturhus halvårsprogram samt på deres  hjemmeside, sendes  2 billeder i god jpg- format til azurmalernes formand i god tid. På azurmalernes hjemmeside vil tidsfrister blive angivet. 

Vores forenings webmaster sørger for plakatfremstillingen samt kontakt til pressen.

Ophængning
Har du lyst til og erfaring med ophængning af udstillinger, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen med henblik på at deltage i ophængning af udstillinger i Fløjgalleriet .  

Udstillingsliste
Listen findes i blå mappe i vores atelier, hvor du udfylder info om dine produkter. Den vil ved ophængning blive afleveret til Farum Kulturhus, som har tegnet forsikring der dækker effekter fra 4.000kr. Alt under den pris skal din egen forsikring dække.

Fernisering
Vi ser gerne at flest muligt møder op og viser interesse for hinandens værker. Der bliver serveret en drik og lidt frugt/guf.

Husk at vi har løbende udstillinger i Lægehuset på Ryttergårdsvej, Ryetbo i Værløse, Lions i Birkerød, Reumatologen på Gammelgårdsvej. Du skriver dig på listerne i atelieret.SALGSPROCEDURE

Salg af værker aftales direkte mellem kunstner og køber. Foreningen Azurmalerne er
alene involveret gennem opsætning af udstillingen i Fløjgalleriet. Gebyret på de 25%
indbetaler kunstneren til foreningskonto. Af de 25% går 15% til Kulturhuset, som
afregnes en gang om året.

Salgsprocedure:
1. Dig, der udstiller, udfylder et fortrykt visitkort indeholdende: navn, tlf.nr.,
mailadresse, pris og evt. titel og sætter det op ved siden af billedet, så
interesserede købere kan kontakte dig. Visitkortene ligger i atelieret.
2. Betaling og afhentning aftales direkte mellem kunstneren og køberen.
3. Betalingen kan ske via mobilepay eller der kan laves en kontrakt om betaling til
din egen konto. Vi anbefaler, at du får betaling/depositum inden, der sættes
rød prik ved værket.
4. Husk at få sat en rød prik ved værket og på den kopi af udstillingslisten, som
ligger i atelieret.
5. Kunstneren indbetaler udstillingsgebyr på 25% til foreningskontoen:
Danske Bank reg: 9570 konto: 0013 310 521

Prisliste:
Prisliste med navn og telefonnummer skal ligge i udstillingslokalet eller priser på hvert billede. Lige efter ophængningen afleveres udstillingsliste med priser til kulturhuset af hensyn til forsikring af billederne (husk at få en kopi til mappen). Når du sælger et billede, skal du også sætte en rød mærkat på den kopi af udstillingslisten, der skal ligge i den blå mappe i atelieret. Dette er af hensyn til kassereren.

Alle billeder, der udstilles skal være til salg, altså ingen “privateje“. Kulturhusetsbindtægter ved salg går yil betaling af musikken i forbundelse med events.

Billag

Købskontrakt udfyldes ved salg, når du kommunikerer med køber ansigt til ansigt. Købskontrakt til udprinte klik her: KØBSKONTRAKT
Hvis det sker via e-mail behøver du ikke lave en købskontrakt.

Bilaget ligger også i den blå mappe på skabet under opslagstavlen i atelieret.

August 2020

VEDTÆGTER

Klik her: §§§