FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at skabe et fællesskab for borgere, der er aktive med tegning, akvarelmaling, akryl/oliemaling, tekstilbilleder, grafik samt pastel- og oliekridt.

POSTADRESSE

AZURMALERNE

Kulturtorvet 12

3520 Farum

EMAIL ADRESSER

Foreningens email:

azurmalerinfo@gmail.com

Mails til webmaster:

azurmalerweb@gmail.com

AZURMALERNE PÅ FACEBOOK

KONTINGENT

Kontingentet er 300,-kr om året for Furesøborgere, 350,- for medlemmer fra andre kommuner.
Sættes ind på kontonummeret lige nedenunder.

KONTONUMMER

Danske Bank
Reg: 9570  Konto: 001331 0521
Husk at skive hvem det er der betaler

BESTYRELSE

Du kan kontakte 

bestyrelsens medlemmer

pr mail eller telefonisk

Marianne Warholm, formand:

marianne@warholm.dk

tlf. 51 92 23 02

  

Lillian Nilsson; kasserer:

lillian@len-art.dk

tlf. 20 24 21 30

 

Kirsten Sørensen:

kirsten@hirse.net

tlf. 25 63 15 63

 

Per Lehmann, webmeister:

perlehmann@gmail.com

tlf. 60 82 68 61

Anette Iversen

aiversen@privat.dk

tlf. 20 96 64 28

 

Lise Hellemann, suppleant:

lise.hellemann@gmail.com

tlf. 23 81 15 59

 

Nete Jensen

netejensen@gmail.com

tlf. 26 48 86 99

 

Revisor: Birgit Anderson

Revisorsuppleant: Dorthe Bjerg Jensen

CVR NUMMER

29718253

OPTAGELSE

Optagelse i foreningen Azurmalerne

Fra marts 2022 er der løbende optagelse af nye medlemmer hos Azurmalerne. Hvis du har beskæftiget dig med maleri gennem nogle år og kan fremvise tre værker af nyere dato hører vi gerne fra dig. I Azurmalerne er vores værdier at indgå aktivt og socialt i et fællesskab, hvor vi giver hinanden positiv feedback og arbejder sammen om vores kunst. Det gør vi bl.a. i vores atelier og faste udstillinger i Fløjgalleriet, Farum Kulturhus. Er du interesseret – så send en mail til formanden, der fastsætter møde for information og optagelse i vores atelier ved tre henvendelser.

 

UDSTILLINGS-PROCEDURE

Udstillingsprocedure:

Udvælgelse af værker
Blandt de indkomne værker er det bestyrelsens opgave at udvælge billeder, som passer til temaet. Dette for at sikre den bredest mulige og mest repræsentative udsnit af alle udstillernes vinkler på emnet. Formålet er at skabe så kunstnerisk spændende, harmonisk og sammenhængende udstillinger som muligt. Heri indgår også placeringen. Ophængningsgruppen er ansvarlig for at formålet opnås.

Du kan indlevere tre værker og det garanteres, at mindst et af disse vil være med i den færdigophængte udstilling.

Når du indleverer skal du huske:
– Ingen rammer på værkerne med undtagelse af akvareller, de skal have lyse rammer
– Ophæng på værkerne og dit navn på bagsiden

Offentliggørelse af malerier ved udstillingerne i Fløjgalleriet.

Hvis du ønsker at komme på plakaten og i Farum Kulturhus halvårsprogram samt på deres  hjemmeside, sendes  2 billeder i god jpg- format til azurmalernes formand i god tid. På azurmalernes hjemmeside vil tidsfrister blive angivet. 

Vores forenings webmaster sørger for plakatfremstillingen samt kontakt til pressen.

Ophængning
Har du lyst til og erfaring med ophængning af udstillinger, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen med henblik på at deltage i ophængning af udstillinger i Fløjgalleriet .  

Udstillingsliste
Listen findes i blå mappe i vores atelier, hvor du udfylder info om dine produkter. Den vil ved ophængning blive afleveret til Farum Kulturhus, som har tegnet forsikring der dækker effekter fra 4.000kr. Alt under den pris skal din egen forsikring dække.

Fernisering
Vi ser gerne at flest muligt møder op og viser interesse for hinandens værker. Der bliver serveret en drik og lidt frugt/guf.

To-do-liste for udstillergrupper

Annoncering 3 uger før udstilling: Sende det værk der skal på plakaten til vores webmaster, som designer plakaten og sender den til tryk, samt sørger for at hente plakaterne og hænge dem op i Kulturhuset.

Samme værk, som er udvalgt til kulturhuset, benyttes.

Sende tekst for omtale i lokalaviser til kontaktperson til aviserne, som videresender.

Til fernisering:

Stige så man kan nå og indstille spotlamper står i depotet

Bestille et af lokalerne ved fløjgalleri oplåst, så et bord herfra kan bæres ud til opstilling af drikkevarer med mere. Bestilles hos pedeller.

Køb af drikkevarer. Foreningen giver 250,- kr hertil.

Glas og servietter stilles frem og vin og vand hældes op. Vi har glas og servietter i depotet.

Udpege en taler til at åbne udstillingen. Det kan være en af udstillerne eller en anden, gruppen inviterer.

Udstillingen

Visitkort til hvert værk skrives som vanligt på azurmalernes visitkort.

Tjek værktøjskasse i depot, så remedier til ophængningen er på plads.

Bede pedeller om at låne vogn til kørsel af værker fra atelier til fløjgalleri. Her forespørges også 3 uger før på ovenstående adresse, men en vogn står ofte at finde ved kulturhuskiosken. Spørg for en sikkerheds skyld.

Gruppen aftaler indbyrdes værkernes placering i fløjgalleriet, og sørger selv for ophængning

I forhold til kulturhus

Samlet liste over de udstillede værker afleveres til Liselotte på hendes kontor. Kopi lægges i Azur-atelieret.

Pedeller kontaktes 3 uger før for bestillinger.

Mailadressen er kulturhusservice@furesoe.dk. 

God fornøjelse!

Azurmalernes udstillingssteder
HUSK at skrive dig på udstillingslisterne, der hænger på opslagstavlen i atelieret

Lions Parks restaurant, Bregnerødvej 83, 3460 Birkerød
Kontaktperson fra Azurmalerne: Annette Iversen – 2096 6428
Antal billeder: 19 – 20 stk. og ikke for små (gerne flere)
https://www.xn--lionsparkbirkerd-zxb.dk/

Lægehuset, Ryttergårdsvej 3, 3520 Farum
Kontaktperson fra Azurmalerne: Per Lehmann – 6082 6861
Antal billeder: ca. 14 stk.
Der er skift ca. hver 3. måned. Udstilleren aftaler dato og tidspunkt med lægehuset  4495 0222 og noterer herefter datoen på listen på opslagstavlen i Atelieret.
Lægerne på Ryttergårdsvej (44950222.dk)

Ryetbo, Ryetvej 20, 3500 Værløse
Kontaktperson fra Azurmalerne: Nete Jessen – 2648 8699
Antal billeder: 12 – 17 stk.
Ryetbo Plejehjem – Et selvejende, moderne plejehjem

Ældre Sagen Farum
Lokalerne er i Kulturhuset – ved Ganggalleriet
Kontaktperson fra Azurmalerne: Birgit Andersson – 4051 6021
Antal billeder: 12 – 14 stk.
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/farum

Træningscenter: Furesø Reumatologerne, Gammelgårdsvej 10, 3520 Farum
Kontaktperson: Direkte henvendelse til Reumatologerne
Antal billeder: ca. 12 stk.
https://www.furesoe-reumatologerne.dk/default.asp

DTU Risø Campus, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde
Kontaktperson fra Azurmalerne: Kirsten Sørensen – 2563 1563  Er pt. stillet i bero
Antal billeder: 25 – 28 gerne store (dog max 120 x 100)
DTU Risø Campus

SALGSPROCEDURE

Salg af værker aftales direkte mellem kunstner og køber. Foreningen Azurmalerne er
alene involveret gennem opsætning af udstillingen i Fløjgalleriet. Gebyret på de 25%
indbetaler kunstneren til foreningskonto. Af de 25% går 15% til Kulturhuset, som
afregnes en gang om året.

Salgsprocedure:
1. Dig, der udstiller, udfylder et fortrykt visitkort indeholdende: navn, tlf.nr, pris og evt. titel og sætter det op ved siden af billedet, så
interesserede købere kan kontakte dig. Visitkortene ligger i atelieret.
2. Betaling og afhentning aftales direkte mellem kunstneren og køberen.
3. Betalingen kan ske via mobilepay eller der kan laves en kontrakt om betaling til
din egen konto. Vi anbefaler, at du får betaling/depositum inden, der sættes
rød prik ved værket.
4. Husk at få sat en rød prik ved værket og på den kopi af udstillingslisten, som
ligger i atelieret.
5. Kunstneren indbetaler udstillingsgebyr på 25% til foreningskontoen:
Danske Bank reg: 9570 konto: 0013 310 521

Prisliste:
Prisliste med navn og telefonnummer skal ligge i udstillingslokalet eller priser på hvert billede. Lige efter ophængningen afleveres udstillingsliste med priser til kulturhuset af hensyn til forsikring af billederne (husk at få en kopi til mappen). Når du sælger et billede, skal du også sætte en rød mærkat på den kopi af udstillingslisten, der skal ligge i den blå mappe i atelieret. Dette er af hensyn til kassereren.

Alle billeder, der udstilles skal være til salg, altså ingen “privateje“. Kulturhusetsbindtægter ved salg går yil betaling af musikken i forbundelse med events.

Billag

Købskontrakt udfyldes ved salg, når du kommunikerer med køber ansigt til ansigt. Købskontrakt til udprinte klik her: KØBSKONTRAKT
Hvis det sker via e-mail behøver du ikke lave en købskontrakt.

Bilaget ligger også i den blå mappe på skabet under opslagstavlen i atelieret.

August 2020

VEDTÆGTER

Klik her: §§§