UDSTILLINGER I

FLØJGALLERIET

2020

MEDLEMSLISTEN – VIGTIGT

MARKEDSDAGE

KALENDER FOR MØDER OG AKTIVITETER

REFERAT

Af Generalforsamlingen

AZURMALERNES GENERALFORSAMLING  

Tirsdag den 5.marts 2019

Farum Kulturhus, Teatersalen Kl. 19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen og andre medlemmer: Bestyrelsen nedlægger Sandwichmødet og foreslår oprettelse af ”malesammen” dage et par gange om året

5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingent på 250kr.

6. Valg af formand i ulige år  Marianne Warholm modtager genvalg for de to næste år

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg Niels Andersson, ønsker  ikke genvalg.  Per Lehmann foreslås, nuværende suppleant

Valg til bestyrelsen, Lise er stoppet.   Kirsten Sørensen foreslås, nuværende suppleant

8.  Valg af 1-2 suppleanter   Bestyrelsen foreslår Pernille Starnø 

9.  Valg af 1 revisor og revisor- suppleant 

10. Eventuelt           

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt 

i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Alle som har betalt kontingent  har stemmeret. Betaling af kontingent kr. 250,00  Konto 2413 – 6270 911 577

Af hensyn til indkøb til efterfølgende buffet ønskes tilmelding til Marianne eller Niels

Venlig hilsen Bestyrelsen          

UDSTILLINGER I FLØJGALLERIET 2019