NYT FRA BESTYRELSEN

AZURMALERNES GENERALFORSAMLING ¤ 27. MAJ 2021

Mødereferat: Niels Andersson / 28.maj 2021

1. Valg af dirigent: Lene

2. Beretning fra bestyrelsen: Marianne aflagde beretning, som kan læses på hjemmesiden. Forsamlingen godkendte beretningen.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Forsamlingen godkendte regnskabet.

4. Forslag fra bestyrelsen og andre medlemmer: Efter drøftelse blev tidsrammen for betaling af kontingent strammet op. Kontingent betales mellem 1/1 og 28/2. Det vil lette kassererens arbejde og forebygge dobbelt betaling, som det er sket nogle gange i år. Man har kun stemmeret til generalforsamlingen, hvis kontingentet er betalt.

I vedtægternes paragraf 2 tilføjes “mixed-media” som godkendt teknik ved udstillinger.

5. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, kr. 300 for furesøborgere og kr. 350 for udenbys medlemmer, blev godkendt.

6. Valg af formand i ulige år: Marianne Warholm genvalgt.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Per Lehmann genvalgt, Lillian Nilsson (kasserer) nyvalgt.

8. Valg af suppleanter: Ib Lander og Birgit Geertsen genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Birgit Andersson genvalgt, tidligere suppleant spørges, om hun ønsker at fortsætte.

10. Eventuelt: Repræsentanter for bestyrelsen holder møde med Kulturhusets ledelse først i Juni. Der er behov for afklaring af aftaler og tidsrammer.

Per Lehmann er ansvarlig for kontakt med Furesø Avis og Frederiksborg Amts Avis

Til årets sidste udstilling med temaet “lokale kirker og kirkegårde” kontakter Niels Andersson præster og andre relevante personer om samarbejde og udstillingsmuligheder.

Der udtryktes stor interesse for at lave workshops, men det skal helst være i vinterhalvåret. Bestyrelsenarbejder videre med at finde instruktører. Interesse for workshop med non-figurativ kunst.

Billedanalyse blev drøftet ud fra tidligere erfaringer. Der var stemning for at bruge pengene på workshops i stedet, da det inddrager flere medlemmer og også giver mulighed for at drøfte den enkeltes billeder.

Der skal findes emner, til udstillinger, i næste periode efter jul. En række forslag blev luftet: Grænser / indeni og udenpå / Den danske sangskat / en farve eller to, f.eks. grøn og rød / abstraktion.

Send idéer til bestyrelsen, som så kan spørge medlemmerne om deres prioritering.

“Farverige Furesø” blev nævnt, men svært at få hold på. Er det et område for os? Arrangementet drejer sig om integration, andre kulturer og kulturmøde. Ikke henvendt til foreninger i almindelighed (bemærkning NA)

Og så var der almindelig hygge – skønt at møde kollegerne igen.

UDSTILLINGSLISTE

Inspiration fra film, teater og musik: ophæng 15.4,  ingen fernisering 17.april,  ned 9.6
Vil du illustrere en scene fra en bestemt film, en spændende skuespiller, en stemning i biografen eller teatret. Måske er der et bestemt musikstykke, der fremkalder en malerisk stemning eller erindring fra tiden, der gik. Det er helt op til dig.

Sommerudstilling, Blandede bolsjer: ophæng 10.6,  fernisering 12.juni,  ned 11.8
Her kan du boltre dig med det emne, den genre, den stilart og komposition du har lyst til. Genren kunne eksempelvis være portræt, landskabsmaleri, historiemaleri, stilleben etc. Helt efter eget ønske. Stilart, her kunne man lade sig inspirere af for eksempel ekspressionisme, naturalisme, realisme, romantisme, kubisme, abstrakt etc.

Furesø kunstforening  fra 14 august til 25.september

Elementernes rasen: ophæng 30.9,  fernisering 2. oktober,  ned 17.11
Som levende barometre har billedkunstnere altid været opmærksomme på vejrets omskiftelighed. Fra efterårsstorme med piskende regn og våde veje over frostknitrende vinternætter til pastorale forårsscener med nyudsprunget bøgeløv.
Med klimaforandringerne og den globale opvarmning bliver der tilført atmosfæren mere energi. Vi kan derfor forvente at vejret bliver voldsommere: skybrud kommer oftere og er heftigere, tørkeperioder varmere og længere og vintre vådere og varmere.

Kirker og kirkegårde i Furesø:  ophæng 18.11,  fernisering 20. november,  ned 12.1.22
Vi er så heldige at have 5 spændende og meget forskellige kirker her i kommunen med træk fra enten den romanske, gotiske eller efterreformatoriske periode. Variationerne er mangfoldige og alsidige. Du vælger dit eget spotpunkt og fordyber dig. Du kan vælge at være bygningsfokuseret eller satse på interiør. Også vores velplejede kirkegårde giver anledning til mange pictoriske og interessante malerier i årstidernes vekslende lys – det er din oplevelse der tæller.

Der er altså slettet en udstilling, da Liselotte fra Kulturhuset har overdraget vores Fløjgalleri til Kunstforeningen – ikke med min gode vilje

Og kan vi så få ro på!

Marianne

P.S. Liselotte vil gerne ha´tilsendt sommerbilleder og kirkegårdsbilleder

REFERAT

Af Generalforsamlingen