AKTUELT FRA BESTYRELSEN

KÆRE MALEVENNER

Her kommer et oplæg til en HELDAGS udflugt som du bedes tage stilling til – hurtigt.

Udflugten går til Guldborgsund på Lolland – til Fuglsang museet.

Vi har planer om at leje en turistbus til 25 personer. 

Dette for fællesskabets skyld. 

 

Under turen vil vi hygge med sang og små konkurrencer, blandt andet!

Datoen er endnu ikke på plads, med det bliver en lørdag eller en søndag.

Turen med bus vil koste hver passager en beløb mellem 150 og 175 kr. 

Adgang til museet er 80 kr. du selv skal betale.

Omvisninger betales af foreningen. 

 

Med heldagsbussen vil vi nok starte fra Farum ved 10 tiden – og være hjemme igen ved 17-tiden.

Du bedes tilkende give ,om du synes det er en OK pris – og om du tænker at du vil med.

Du bedes kun svare på om du synes det er en godt ide med bussen. 

Hvis der ikke er en tilslutning på 20 personer, dropper vi ideen med bus. 

Så tager vi turen i hver vores egne biler, hvor man formentlig kan få kørelejlighed. For en lille 100 kr.

Men der bliver ikke tale om både bil og buskørsel Det bliver enten eller. 

 

DETTE bedes du overveje og sende et svar til Lillian@len-art.dk

 

IKKE svare på denne azurmaler mail. 

 

Fuglsang museet er virkelig et besøg værd. Der er en meget smuk park omkring.

Et lille cafe område. Bestemt en eftermiddag værd.

 

 

Bedste hilsner

Lillian 

Kasserer. 

17. juni 2024

NYT FRA BESTYRELSEN

Husk at skrive dig på tilmeldingslisten til croquistegning søndag den 4. august, kl. 11 – 14 i Teatersalen. Det koster kun kr. 100 at deltage og som altid, er du først tilmeldt, når du har indbetalt på vores konto  9570 001331 0521 påført dit navn.

Der er en ændring til proceduren for COBRA-billeder til foyeren i Kulturhuset. Hvis du ønsker at få billeder med til den udstilling, skal du skrive dig på listen, der nu hænger på opslagstavlen i Atelieret. Denne liste vil Ib aflevere til Lise-Lotte i Kulturhuset senest fredag den 28. juni. Selve billederne skal afleveres til kuratoren, Mai Therese torsdag den 1. august. 

Cobra-Billederne til udstillingen i Fløjgalleriet skal som tidligere nævnt afleveres i atelieret senest mandag den 12. august. 

Til dig, der er tilmeldt turen til Willumsens Museum i næste uge, er det muligt at tage en gæst med. Men send lige besked til Lillian lillian@len-art.dk eller Annette aiversen@privat.dk om det.

VIGTIGT vigtigt – Der mangler udstillere til seniorboligen, Lions i Birkerød. Hvis du synes, du ikke har nok billeder, kan du slå dig sammen med en Azurmale”kollega”. Beboerne sætter overordentlig stor pris på vores billeder og det er da dejligt at kunne glæde nogle mennesker, som ikke har samme mulighed som os – for at tage på udstillinger. Skriv dig på listen på opslagstavlen.  

Og så vil vi ellers ønske alle en rigtig god sommer. 

Venlige hilsner
Bestyrelsen

KÆRE AZURMALER

 

Angående Cobra-udstillingen den 17/8 skal billederne til vores udstilling i Fløjgalleriet afleveres senest den 12/8, så vi ved, hvor mange billeder, vi har at gøre godt med.  

 

Cobra bliver det gennemgående tema i hele Kulturhuset og hvis du har billeder, du gerne vil have med på udstillingen i Café-området, skal de afleveres den 1/8 til Kulturhusleder Mai Therese, som herefter udvælger. Mai Therese er kurator på denne udstilling. (Antal er ikke oplyst – det er op til din egen fornemmelse). For de malerier du gerne vil have med til udstillingen i Café-området, skal du aflevere et billede af dem eller sende dem på mail til Liselotte senest med udgangen af juni måned af hensyn til annonceringen. Maleri-art, navn og pris skal fremgå. Liselottes mail er: lidy@furesoe.dk og ellers henvises til kulturhusets hjemmeside.

 

For begge udstillinger er der fernisering den 17/8 – kl. 11 i Fløjgalleriet og kl. 12.15 i Café-området.

 

Vi mangler udstillere til Ryetbo fra den 5/8. Skriv dig på listen i Atelieret. Det er Nete, der er kontaktperson. Hvis du har spørgsmål er Netes mail netejessen@gmail.com eller en SMS på 2648 8699. Pt. er der to udstillere, så det er altid en mulighed.

 

Månedens kunstner fra nuværende udstilling Drømme blev Annette med billede nr. 30 – Gule drømme. Stort tillykke til Annette.

 

Vi har tidligere annonceret workshop i weekenden den 3. – 4. august. Det bliver ikke hele weekenden i denne omgang, men vi prøver at få en croquis model til om søndagen kl. 11 – 14. Det er endnu ikke 100% sikkert, men er du interesseret, så reserver datoen.

 

I slutningen af sidste år ryddede vi op i de lærreder, der stod/står i atelieret, hvor du skulle sætte en gul seddel på de lærreder, du havde gang i. Resten ville blive kasseret efter en periode. Vi fik ikke kasseret dem, der ikke blev afhentet, så du har stadig en chance for at hente de af dine lærreder, som vi stiller på gulvet i baglokalet en af de nærmeste dage. Resten maler vi et kryds henover, således at de kan genbruges.

 

Venlige hilsner

Bestyrelsen

maj 2024

Referat af Generalforsamling hos Azurmalerne onsdag d. 20. marts 2024

Referent: Lise Riber Hellemann Jensen

  1. Dirigent: Anette Iversen er valgt.
  1. Formandens beretning er vedtaget.
  1. Det reviderede regnskab er vedtaget.
  1. Der er ingen forslag fra bestyrelsen 
  1. Kontingentet fastslås uændret.
  1. Formand Marianne Warholm er på valg ulige år og fortsætter.

Per Lehmann er på valg ulige år og fortsætter.

Lillian Nielsson er på valg ulige år og fortsætter.

  1. Kirsten Sørensen er genvalgt i bestyrelsen.Anette Iversen er valgt.

Ib Lander træder ud bestyrelsen. Foreningen takker varmt for hans uvurderlige indsats i foreningen gennem mange år.

Nete Jessen er valgt som suppleant, Helle Falkenberg træder ud af bestyrelsen, tak for nu.

Undertegnede fortsætter som suppleant. 

Bestyrelsen takker for de nye medlemmer i bestyrelsen.

Der gøres, som en ekstra info, opmærksom på, at både formand og kasserer planlægger at træde ud af bestyrelsen næste år, hvorfor medlemmerne må overveje om en post næste år kunne være interessant.

  1. Birgit Andersson er genvalgt som revisor
  1. Dorte   Bjerg Jensen meldte sig som revisor suppleant.
  1. Eventuelt.

Der er fortsat interesse for flere seancer med croquis-tegning. Croquis med model i Dyrehaven nævntes med modellen fra forrige søndag, Fanny. Hun afholder måske et sådant arrangement til sommer. Der var ros til hende som croquis-model. Hun var professionel.

At tegne sammen på Glyptoteket blev nævnt. Et årskort koster 350 kr. Flere medlemmer i foreningen har glæde heraf.

Udstilling af værker bag glas drøftedes. Det fastslås, at akrylglas er at foretrække, både af hensyn til vægt og at akryl ikke kan smadres under f.eks. transport.

Rammer drøftedes. Rammer ved akvarel, tegninger o.lign. skal være neutrale: En tynd aluminiumsramme. Værker uden glas/akrylglas må ikke være i ramme. Begrundelsen er, at udeladelsen af rammer gør det afgørende lettere at skabe en smukt sammenhængende udstilling af medlemmernes værker. De kan jo umiddelbart være meget forskellige.

Den nuværende gruppeudstilling havde et rigtigt godt samarbejde. De anbefaler andre at deltage i denne type udstilling. De værdsatte, at medlemmer af bestyrelsen påtog sig ophængningen af deres værker.

Der orienteredes om, at der ca. 14 dage før en ny udstilling lægges en liste frem i atelieret, hvor man kan skrive de værker på, man aflever til udstillingen. Proceduren herfor hænger på opslagstavlen.

Der var ros til valget af emner for vore udstillinger. De giver bredde i valget af motiver i vores værker. Der var ønske om farve som tema på samme måde som ”blå” ved vores jubilæum.

Generalforsamlingen afsluttedes hyggeligt med en meget lækker tapas. Generalforsamlingen fandt sted i vores atelier. Der er stemning for, at lade dette blive praksis fremover. Det giver en hyggeligere stemning.

Bedste hilsner Lise Riber Hellemann Jensen

KÆRE AZURMALER

En legende er udtrådt af bestyrelsen, nemlig Ib Lander. Ib har dog tilbudt sin hjælp i knebne situationer og det tænker vi i bestyrelsen at benytte os (groft) af. Helle Falkenberg er ligeledes udtrådt af bestyrelsen efter to år som suppleant. Tak til begge to for deres store arbejde. I samme åndedrag siger vi velkommen til Anette Iversen, som er indtrådt som bestyrelsesmedlem og Nete Jensen som suppleant. Også velkommen til Dorte Bjerg Jensen som revisorsuppleant. 

Næste udstilling er Drømme med fernisering den 4. maj. Billederne hænges op den 2. maj og kom gerne med dem en uge før, så vi har en fornemmelse af, hvor mange der indleveres. Vigtigt vi går tilbage til den tidligere procedure, hvor du selv skriver visitkort Også vigtigt at skrive læseligt og gerne med blokbogstaver. 

Tidspunktet for vores udstillingstur til Louisiana er ændret til kl. 15.00 uden for Atelieret pga af ventetid for ”grønt lys” for omvisning. Hvis du af denne grund har fået mulighed for at deltage er du velkommen til at møde op, selvom du ikke allerede er tilmeldt. 

Vi har reserveret teatersalen i weekenden den 3. – 4. august til en workshop. Emnet og underviser er endnu ikke besluttet, men sæt allerede nu x i kalenderen. Vi efterlyser også ideer fra dig til emner og underviser. Send dine ideer til Marianne på mail: marianne@warholm.dk

Vi indbyder nye medlemmer til at male sammen med to fra bestyrelsen på følgende dage: den 6/5 kl. 19.00, den 8/5, kl. 10.00 og den 14/5, kl. 14.00. Kom og vær med så du kan hilse på dine nye maler”kolleger”. Endelige tidspunkter bliver sat op på opslagstavlen, men reserver allerede dagene i din kalender. 

Og så i øvrigt, hvis du har nogle ting vi i bestyrelsen kan tage op, så hænger der en seddel på opslagstavlen i Atelieret, hvor du kan skrive dit(dine) forslag. 

Venlige hilsner
Bestyrelsen

KSø/april 2024

UDSTILLINGER I FLØJGALLERIET 2. HALVÅR 2024

Sommerudstillingen  tages ned den 14/8.

I 2. halvår: Cobra i Café-området skal op-datoen slettes og ferniseringen ændres til den 17/8, kl. 12.15.

Ved åbne udstillinger (alle Azurmalere) har du mulighed for at aflevere 3 malerier, hvoraf mindst 1 kommer med på udstillingen – alt efter, hvor mange værker der bliver afleveret.  

 

Cobra Fløjgalleriet

Op: fernisering: 17.08, 11:00. Ned: 09.10 –  alle azurmalere

Cobra i Café-området

Op: fernisering: 24.08, 12:15. Ned: 10.11 – alle azurmalere

CoBrA-kunstnerne havde et politisk mål med deres kunst. De ville skabe en ny kunst til en ny tid efter 2. Verdenskrig. De gik væk fra det naturalistiske og realistiske billedsprog og eksperimenterede med farver og materialer. Ofte lavede de værker i fællesskab. De havde en drøm om at lave en folkelig kunst, som kunne forstås af alle slags mennesker, høj som lav. De ville vække de kreative og skabende kræfter i samfundet, hvor alle kunne lave kunst.” (Citat fra Kunsten.dk).

På den baggrund er malerpenslen fri hos os azurmalere til at lade os inspirere af denne tilgang til kunst, at skabe nye abstrakt ekspressive værker, parafrasere eller noget helt tredje.

Relationer/forbundet

Op: 10.10,  fernisering: 12.10  ned: 20.11 – alle azurmalere  

Relationer og forbundethed kan være mange ting. F.eks. relationer mellem mennesker, moderen og hendes nyfødte baby er forbundne og relationen mellem mennesker og deres kæledyr, som nogen kan føle sig forbundet til. Det kan også være relationer mellem figurer og farver, medarbejder og arbejdsplads. Borger og den kommune, man bor i. Eller fællesskabet og den forbundethed man er en del af, hvad enten det er ens familie, venner, kollegaer eller samfundet.

I vores konges valgsprog indgår ordet forbundne. Det kunne tolkes som ham og folket eller fællesskabet mellem borgerne i dette land, som han jo også er en del af.

Emnet er uendeligt og lægger op til den enkeltes kreativitet.

Årstider

Op: 21.11, fernisering: 23.11, ned: 08.01 – alle azurmalere

Årstider er opdeling af året i klima og antallet af dagslystimer. Det påvirker både mennesker, dyre- og plantelivet i alle klimazoner.

De sidste års vejrturbulens og hvad deraf følger har skabt mange udfordringer både i Danmark og i resten af verdenen.

Emnet lægger op til en meget varieret udstilling med forskellige vinkler på problematikker og udfordringer for både dyr og mennesker – men også på vores klodes uendelige og mageløse skønhed

Venlige hilsner
Kirsten

Oprydning i Atelieret er udsat til onsdag den 14. februar i forlængelse af bestyrelsesmøde, som starter kl. 10. Så hvis du ikke har nået at sætte navn på de max 5 lærreder, du kan have stående i Atelieret, så kan du nå det endnu. 

Den tidligere annoncerede workshop – Croquis tegning – er fastsat til søndag den 17. marts kl. 11.00 – 14.00. Det foregår som altid i festsalen. Husk at skrive dig på tilmeldingsblanketten, som hænger i atelieret. Du kan du læse mere om workshoppen på vores hjemmeside: azurmalerne.net.

Der er optagelsesmøde for nye medlemmer mandag den 11. marts, kl. 19.00. Så husk endelig at sprede budskabet, det kan jo være, du kender nogen, som kunne være interesserede. 

Månedens kunstner blev Per Lehmann med billede nr. 32 Morgensol. 

Hvis du ikke har fået skrevet i din kalender, at der er generalforsamling den 20. marts kl. 19.00, så skynd dig at gøre det nu. 

Der er en rettelse til udstillingslisten for 1. halvår. Det er Sommerudstillingen, som skal tages ned den 14. august i stedet for den 28. 

Nuværende udstilling i Risø tages ned den 31. januar. Såfremt vi får tilbud om at udstille hos dem igen, er det tid til at andre overtager stafetten. Hidtil har Ib og Kirsten S. stået for transport og ophængning. Så du kan allerede nu tænke over om det er noget for dig, hvis vi får muligheden igen. Der skal være to ansvarlige. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

januar/KSø

Husk at vores adresse er:

AZURMALERNE

Kulturtorvet 12

3520 Farum

Kære Azurmalere

Nu starter den byggesag vi alle har gået og frygtet. Dette er lige for at orientere jer om at vi kommer til at bruge pladsen foran jeres atelier til at have de 2 kommunebiler der relatere til Farum Kulturhus. Vi er kede af de gener det måske kan medføre men vi har desværre ikke andre muligheder på nuværende tidspunkt.

Lars Verdich
Farum Kulturhus og Stien
Tlf. 72164110

www.farumkulturhus.dk

UDSTILLINGER I FLØJGALLERIET
1 halvår 2024

På opfordring har vi indført en periode med en Gruppeudstilling. Og du bedes allerede nu

overveje, om du i fællesskab med 4 – 5 andre Azurmalere, ønsker at deltage i en frivillig

malergruppe i et malefællesskab i atelieret med et selvvalgt tema fx fem friske azurmalere

gir’ den gas udi maleriet eller ? mulighederne er utallige …. I vil få mulighed for at indhente

vejledning og hjælp af ekstern kunstner samt af bestyrelsen og I udstiller i hele Fløjgalleriet

med fernisering.

Ved åbne udstillinger (alle Azurmalere) har du mulighed for at aflevere 3 malerier, hvoraf

mindst 1 kommer med på udstillingen – alt efter, hvor mange værker, der bliver afleveret:

Mennesker

Ophæng 11.01.

Fernisering 13.01.

Nedtag 06.03.

Mennesket er den eneste nulevende art af slægten Homo. Og selvom vi

stammer fra samme slægt er der stor forskel på os. Det er både personligheden

og farven alt efter, hvor i verden vi er født. Du kan male de mennesker, du

kender og dem du ikke kender i de situationer, de færdes i om det er til koncerter,

dagligdagen, ferier, shopping centre eller i din egen fantasi – mulighederne er

Uendelige.

Gruppe udstilling

Ophæng 07.03.

Fernisering  09.03.

Nedtag 01.05.

Temaet aftales indbyrdes mellem jer, som tilmelder sig og koordineres efterfølgende

med Marianne Warholm.

Skriv dig på deltagerlisten på opslagstavlen.

Drømme

Ophæng 02.05.

Fernisering 04.05.

Nedtag 03.07.

Du kan male dine dagdrømme, din ønsketænkning – men også vide de oplevelser, du

har under REM søvnen. Drømmebilleder kan også indeholde dine tanker og håb for dine

nærmeste eller samfundet. Spekteret er stort.

Sommerudstilling

Ophæng 04.07.

Ingen fernisering

Nedtag 14.08.

Tema, stilart og størrelse er valgfrit. Ligeledes kan du mikse forskellige materialer.

KÆRE AZURMALER

Der mangler udstillere til Lions i Birkerød i juli og august og Ryetbo fra juli. Kontaktpersoner finder du på opslagstavlen og hjemmesiden, hvor beskrivelse af alle vores udstillingssteder er blevet lagt ind under fanebladet Praktisk info.

Månedens kunstner fra nuværende udstilling Storbyer blev Lise Hellemann med billede nr. 11 Ensomme labyrinter. Stort tillykke til Lise.

Det er besluttet fremover at genindføre visitkort til vores udstillinger i Fløjgalleriet. Det er dog en forudsætning, at visitkortene er skrevet af en og samme person. Der er 5 personer, som har meldt sig til at skrive dem. Det er Lise, Randi, Gudrun, Marianne og Kirsten Sø. Tak til dem for deres tilsagn. Hvem, der skriver hvornår, vil blive koordineret af ophængerne.  For at hjælpe dem vil det være til stor hjælp, hvis du skriver dig på udstillingslisten fredagen før ophængning. Du kan stadig vente med at indlevere billederne til senest dagen før.

Udstillingslisten for første halvår 2024 er på vej til hjemmesiden og opslagstavlen i Atelieret.

Sommeren, som vi jo allerede har mærket, står for døren og det er en dejlig tid. Alligevel vil vi allerede nu fortælle, at vores juleafslutning bliver den 12. december, kl. 18.00. Så ind i kalenderen med det og glem alt om jul pt.  

Venlige hilsner
Bestyrelsen
Maj 2023

AZURMALERNES UDSTILLINGSSTEDER

HUSK at skrive dig på udstillingslisterne, der hænger på opslagstavlen i atelieret

 

Lions Parks restaurant, Bregnerødvej 83, 3460 Birkerød

Kontaktperson fra Azurmalerne: Helle Falkenberg – 5086 8500

Antal billeder: 19 – 20 stk. og ikke for små (gerne flere)

https://www.xn--lionsparkbirkerd-zxb.dk/

Lægehuset, Ryttergårdsvej 3, 3520 Farum

Kontaktperson fra Azurmalerne: Per Lehmann – 6082 6861

Antal billeder: ca. 14 stk.

Der er skift ca. hver 3. måned. Udstilleren aftaler dato og tidspunkt med lægehuset  4495 0222 og noterer herefter datoen på listen på opslagstavlen i Atelieret.

Lægerne på Ryttergårdsvej (44950222.dk)

Ryetbo, Ryetvej 20, 3500 Værløse

Kontaktperson fra Azurmalerne: Ib Lander – 5049 5602

Antal billeder: 12 – 17 stk.

Ryetbo Plejehjem – Et selvejende, moderne plejehjem

Ældre Sagen Farum

Lokalerne er i Kulturhuset – ved Ganggalleriet

Kontaktperson fra Azurmalerne: Birgit Andersson – 4051 6021

Antal billeder: 12 – 14 stk.

https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/farum

Træningscenter: Furesø Reumatologerne, Gammelgårdsvej 10, 3520 Farum

https://www.furesoe-reumatologerne.dk/default.asp

Kontaktperson: Direkte henvendelse til Reumatologerne

Antal billeder: ca. 12 stk.

DTU Risø Campus, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde

Kontaktperson fra Azurmalerne: Kirsten Sørensen – 2563 1563

Antal billeder: 25 – 28 gerne store (dog max 120 x 100)

DTU Risø Campus