Randi Rødbroe

Født 1951, autodidakt maler. Inspiration hentes i naturen hvor nye indtryk senere kommer til udtryk i koloristisk abstraktion – i stadig forandring.Kurser hos: Ulrik Hoff, Guy Costa, Pelle Wadströmer, Gerda Swane & Robert McLean.

Stor inspiration er hentet ved at male hos den færøske maler Kári Svensson – på Ærø Kunsthøjskole og ved private kurser.

Jeg arbejder i eget atelier i Jonstrup Seminarium i værkstedssamarbejde med andre kunstnere.

Studierejser: Færøerne, Italien, Norge, Island, Kina, Sverige, Frankrig, Spanien og ikke mindst Svinkløv i Jammerbugten nord for Limfjorden.

Tlf.: 40 78 00 14

randi@roedbroe.dk
www.roedbroe.dk